Shipflow

Snabb Eller Långsam - Hur Bedömer Man En Segelbåts Prestanda?

Larsson, Lars.

http://www.searchmagazine.se/articles/view/89 2015

Abstract

Med några enkla nyckeltal kan man få en god indikation på en segelbåts fartpotential och säkerhetsegenskaper. Har du tillgång till segelbåtens specifikation är det lätt att göra en första bedömning. I många fall tillhandahålls ett polardiagram av konstruktören. Men hur tas det fram och hur tolkar man diagrammet? I den här artikeln förklarar Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers, grunderna i hur man teoretiskt bedömer en segelbåts egenskaper vad gäller prestanda och säkerhet.