Shipflow

Skrovlig Eller Slät Yta - Spelar Det Någon Roll?

Larsson, Lars

http://www.searchmagazine.se/articles/view/83 2015

Abstract

Hur ofta ser du över skrovet på din båt? Hur viktig är ytans skick? Spelar det någon roll när du ”bara” cruisingseglar? Spelar det någon roll när du kappseglar? Hur stora är fartförlusterna? Finns det en ”tillåten” skrovlighet? Frågorna är många. Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers, har svaren. Det här är första artikeln i en serie om teorierna bakom design, konstruktion och andra mer eller mindre förklarliga fenomen inom seglingsområdet.