Shipflow

Köl Och Roder

Larsson, Lars

http://www.searchmagazine.se/articles/view/90 2015

Abstract

Design av köl och roder: Vad kan vi lära av flygplanskonstruktörer? Hur kan ett plan flyga? Vad är en elliptisk kraftfördelning? Varför är en djup och smal köl bättre än en grund och bred? Hur ser det optimala rodret ut? Hur stor betydelse har kölbulben på en modern segelbåt? Frågorna är många. Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers, har svaren.